Trwały lemiesz ładowarki

Informacje ogólne

Kraj

Stare rozwiązanie

Stare rozwiązanie

AR 400

Grubość

30 mm

Okres użytkowania

500 godzin

Nowe rozwiązanie

Nowe rozwiązanie

Hardox® 500

Grubość

30 mm

Okres użytkowania

1400 godzin

Kluczowe czynniki sukcesu

Dłuższy okres użytkowania