sita kruszarek w koksowniach o długim okresie użytkowania

Informacje ogólne

Kraj

Stare rozwiązanie

Stare rozwiązanie

S355

Grubość

8 mm

Okres użytkowania

2 miesiące

Nowe rozwiązanie

Nowe rozwiązanie

Hardox® 600

Grubość

8 mm

Okres użytkowania

5 miesięcy

Kluczowe czynniki sukcesu

Niższe koszty w cyklu życia produktu

300%