Dłuższa trwałość użytkowa wykładziny wlotu młyna kulowego oraz zredukowane koszty

Informacje ogólne

Kraj

Stare rozwiązanie

Stare rozwiązanie

AR 450

Grubość

18 mm

Okres użytkowania

Nowe rozwiązanie

Nowe rozwiązanie

Duroxite® 100

Grubość

12 na 18 mm

Okres użytkowania

+20%

Kluczowe czynniki sukcesu

Niższe koszty w cyklu życia produktu

20%