Description of the case

Funkcja: orka
Części eksploatacyjne pługu: głównie ścieranie ślizgowe; użycie Hardox® 600
Okres użytkowania jest 4-5 razy dłuższy w porównaniu do stali miękkiej.

Case details

Key success factors

Improved service life: 500%

New solution
Hardox® 600
Old solution

S355

Industry and wearpart
Agriculture forestry fishing , Ploughs , Lemiesze