Description of the case

Głównym materiałem ściernym podczas płukania węgla jest proszek żelaza.
Poprzednio: S235 / 10 mm Okres użytkowania maksymalnie 6 miesięcy
Nowe rozwiązanie: Hardox® 400 Okres użytkowania co najmniej 15 miesięcy

Case details

Key success factors

Improved service life: +100%

New service life: 15 miesięcy

New solution
Hardox® 400, : 10 mm
Old solution

S237: 10 mm

Industry and wearpart
Coal and energy , Cyclones , Rury